abzfe系列rexroth力士乐滤芯型号批发|abzfe系列rexroth力士乐滤芯生产厂家|哪家好|型号价格|河北|江苏|河南|新乡卅亚过滤设备-澳门体育

服务热线

400-883-0373

澳门体育首页 > 公司产品 > 替代进口滤芯 > rexroth力士乐滤芯

公司产品

新乡市卅亚过滤设备有限公司

联系人:王经理

联系电话:15716473013

联系电话:0373-5461886

qq:3131366718

网址:www.chinasaya.com

地址:河南省新乡市过滤园工业区

abzfe系列rexroth力士乐滤芯
abzfe系列rexroth力士乐滤芯

在液压系统中,滤芯主要用于滤除工作介质中的固体颗粒及胶状物质,有效控制工作介质的污染度。性能要求: 精度要求;强度要求,制作完整度,承受压差,承受安装外力,承受压差交变载荷;耐一定的高温,与工作介质相容;滤层纤维不能位移和脱落;耐冷起动,寒冷环境正常使用;通油的顺畅度要求;纳污容量,能承载较多污物;耐疲劳,交变流量下的疲劳强

       在液压系统中,滤芯主要用于滤除工作介质中的固体颗粒及胶状物质,有效控制工作介质的污染度。

性能要求:

       精度要求强度要求,制作完整度,承受压差,承受安装外力,承受压差交变载荷耐一定的高温,与工作介质相容滤层纤维不能位移和脱落耐冷起动,寒冷环境正常使用通油的顺畅度要求纳污容量,能承载较多污物耐疲劳,交变流量下的疲劳强度滤芯本身清洁度要达标

滤芯产品说明:

        替代进口滤芯是对国外进口设备用滤芯国产化后的替代产品,可以分别替代pall、hydac、贺德克、mann、taisei kogyo大生等公司的产品,被广泛应用于石油、化工、冶金、航空、电子、电力、制药、环保、原子能、核工业、天然气、耐火材料、消防设备等领域。在液压系统中,滤芯主要用于滤除工作介质中的固体颗粒及胶状物质,有效控制工作介质的污染度。


rexroth力士乐滤芯abzfe系列型号:

abzfe-h0040-03-1x/m-a            abzfe-h0040-03-1x/v-a           abzfe-h0040-10-1x/m-a   

abzfe-h0040-10-1x/v-b             abzfe-h0040-03-1x/m-b          abzfe-h0080-03-1x/m-a 

abzfe-h0080-03-1x/v-a             abzfe-h0080-10-1x/m-a          abzfe-h0080-10-1x/v-a 

abzfe-h0160-03-1x/v-a             abzfe-h0160-10-1x/v-a           abzfe-h0160-10-1x/m-a    abzfe-h0240-03-1x/m-a            abzfe-h0240-03-1x/v-a           abzfe-h0240-10-1x/m-a 

abzfe-h0240-10-1x/v-a             abzfe-h0350-03-1x/m-a          abzfe-h0350-03-1x/v-a     abzfe-h0350-10-1x/m-a            abzfe-h0350-10-1x/v-a           abzfe-n0040-03-1x/m-a 

abzfe-n0040-03-1x/v-a             abzfe-n0040-10-1x/v-a           abzfe-n0040-10-1x/m-a    abzfe-n0040-10-1x/m-b            abzfe-n0040-03-1x/m-b          abzfe-n0040-03-1x/v-b 

abzfe-n0040-10-1x/v-b            abzfe-h0080-03-1x/m-b           abzfe-h0160-03-1x/m-b    abzfe-h0160-10-1x/v-b            abzfe-h0160-10-1x/m-b           abzfe-h0160-03-1x/v-b 

abzfe-n0080-03-1x/v-a            abzfe-n0080-10-1x/m-a           abzfe-n0080-10-1x/v-a    abzfe-n0080-03-1x/m-a           abzfe-n0080-03-1x/m-b            abzfe-n0080-03-1x/v-b 

abzfe-n0080-10-1x/m-b           abzfe-n0080-10-1x/v-b            abzfe-n0160-03-1x/v-a    abzfe-n0160-10-1x/m-a           abzfe-n0240-03-1x/v-a            abzfe-n0240-10-1x/m-a 

abzfe-n0240-10-1x/v-a           abzfe-n0240-03-1x/m-a            abzfe-n0240-03-1x/v-b    abzfe-n0240-10-1x/m-b           abzfe-n0240-10-1x/v-b            abzfe-n0240-03-1x/m-b 

abzfe-n0350-10-1x/v-a            abzfe-n0350-03-1x/v-a            abzfe-n0350-10-1x/m-a   abzfe-n0350-03-1x/m-a           abzfe-r0050-03-1x/v-a            abzfe-r0050-10-1x/m-a 

abzfe-r0050-10-1x/m-a           abzfe-r0050-10-1x/v-a            abzfe-r0140-03-1x/v-a    abzfe-r0140-10-1x/v-a            abzfe-r0140-10-1x/m-a           abzfe-r0140-03-1x/m-a 

abzfe-r0450-03-1x/v-a            abzfe-r0450-10-1x/m-a           abzfe-r0450-10-1x/v-a    abzfe-r450-10-1x/ma相关产品